Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

0
3347

ZAWIADOMIENIE

Sołtys sołectwa Taciszów zwołuje w dniu 27 lipca 2020 r.  zebranie wiejskie.
Miejsce  zebrania: świetlica wiejska w Taciszowie
Godzina zebrania: 1700 (II termin 1715 )

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania oraz przedstawienie sprawozdania
    z realizacji uchwał i wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie zebrania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here