Zapraszam wszystkich Mieszkańców Taciszowa na zebranie, na którym zdam sprawozdanie z moich czterech  kadencji.
W związku z moją rezygnacją wybierzemy nowego sołtysa, osobę kompetentną i chętną do pełnienia tej jakże ważnej  i odpowiedzialnej funkcji.
Wybierzemy także nową Radę Sołecką , która jest bardzo pomocną  "prawą ręką" sołtysa.  

Z poważaniem Ewa  Richter